www.njsamband.org Aktuelt On. 15. aug. 2018

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Landsmøte 2018

Landsmøtet – det arrangeres 2. hvert år. – blir lørdag 5. mai 2018. Det legges til Falstadsenteret. Vi håper at mange vil ta turen dit. Vi planlegger å fylle på med litt faglig innhold og kulturinnslag, i tillegg til de ordinære landsmøtesakene. Det vil også bli blomsternedleggelse ved minnesmerkene i Falstadskogen. Så sett av lørdag 5. mai! For de som ønsker det vil det være mulig å overnatte på Falstad. Pris og annen informasjon vil komme litt senere.

[20.02.2018]
Vennskapshuset 30 år - Invitasjon til å bli med på feiringen

I år er det 30 år siden Vennskapshuset i Gornji Milanovac sto ferdig. Huset ble bygd etter en svært imponerende innsats fra medlemmer av Vennskapssambandet Norge – Jugoslavia og vår serbiske «søsterorganisasjon». Flere av medlemmene satte nærmest gård og grunn i pant for å garantere økonomien i prosjektet. Huset er tegnet som en sammensmelting av et norsk vikingskip og en gammel serbisk skysstasjon. (Du kan lese mer om historien om huset på våre hjemmesider.)

 

Da huset ble innviet i september 1987 var det ca. 20000 mennesker som møtte fram. Av de var ca. 100 norske. Daværende kulturminister Halvard Bakke representerte den norske regjeringen på innvielsen.

 

30-årsjubileum

 

Lørdag 30. september vil venneforeningene i Serbia og Norge invitere til 30-årsfest for Vennskapshuset i Gornji Milanovac. Vi håper at så mange som mulig vil ta veien fra Norge til Gornji Milanovac. Det vil bli arrangement/aktiviteter både lørdag 30/9 og søndag 1/10. Endelig program for dagene vil bli klart rundt 20. august.

 

Vennskapssambandet vil ikke arrangere noe felles reise til Serbia og Gornji Milanovac. Men vi vil bistå/hjelpe til med transport t/r Beograd, og overnatting i Giornji Milanovac.

 

Reisetips: Norwegian har flyr til Beograd på onsdag 27/9, og har retur til Oslo mandag 2/10 og onsdag 4/10.

 

Dersom du planlegger å delta på jubileet og har behov for transport/overnatting – så ber vi om at du sender en e-post om dette til Vennskapssambandet så snart som mulig, og senest innen 1. september. post@njsamband.org

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt på e-post: post@njsamband.org - eller på telefon 97099338.

 

Da håper vi å se deg i Gornji Milanovac lørdag 30. september.

 

Rolf Fjellestad

 

Leder

[08.08.2017]
75-årsmarkering for de jugoslaviske fangene

Det ble en verdig og flott Nasjonal markering for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene, som kom til Norge for 75 år siden.

 

Markeringen ble lagt til kommunene Vefsn og Hemnes. Det var kommunene, og Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan som arrangerte markeringen i felleskap. Det var på selve 75-årsdagen for at fangene kom til leirene i Osen og i Korgen - 23. juni 1942 - 2017.

 

Tidligere samme uke ble minnet om fangene markert i Narvik, Fauske og i Saltdal. Dette var et felles opplegg i mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. Kommunene og fylkeskommunen hadde satt sammen et variert program, der kransenedlegginger i alle tre kommunene var det sentrale. I Narvik var det avduking av et nytt skiltprosjekt i Beisfjord, og det ble arrangert et faglig seminar i tilknytning til markeringen. I alle kommunene var det flotte kulturelle bidrag, som bidro til å løfte markeringene til et høyt og verdig nivå.

Til markeringen i Saltdal ble minnemarkeringene toppet med at Korg Harald la ned krans på den jugoslaviske krigskirkegården i Botn. Det var god oppslutning om arrangementene på alle stedene.

Vennskapsambandet vil legge ut informasjon/oppsummeringer fra alle markeringene/arrangementene som har vært i landet rundt på et senere tidspunkt.

 

På den "Nasjonale markeringen" var det kransenedlegging i Knutlia (Osen) og på Fagerlimoen (Korgen). Det var svært mange folk som møtte opp for å delta i begge markeringene. I tilknytning til kransenedleggingene ble de nye skiltene i «Blodveienprosjektet» avduket. Det består av seks tavler, som hver forteller litt om historien til Blodveien. Alle skiltene vil bli lagt ut i en egen presentasjon her på FB, og på Vennskapssambandet sine hjemmesider.

 

Den serbiske ambassadøren Suzana Boskovic Prodanovic, fylkesordfører Sonja Steen, ordfører Jann-Arne Løvdahl og ordfører Christine Trones holdt alle taler, der de minnet fangene som omkom under byggingen av veien over Korgfjellet – "Blodveien".

I tillegg holdt, Jim Nerdal – Vennskapssambandet / Blodveiengruppa og Rolf Fjellestad – leder av Vennskapssambandet/Blodveiengruppa - hovedtalene ved avdukingen av tavlene i «Blodveienprosjektet».

På samfunnshuset i Korgen ble filmen «Blodveien» vist for et stort publikum.

 

Sent på ettermiddagen startet det en «fredsmarsj», på nordsiden av Korgfjellet. Nesten 100 unge og eldre fullførte marsjen – og alle som deltok fikk en spesialdesignet «Blodveien-pin».

 

På toppen av Korgfjellet var det møtt opp ca. 200 interesserte personer, som alle ønsket å få med seg avdukingen av den siste tavlen/skiltet i «Blodveienprosjektet». Avdukingen og blomsternedleggingen ble foretatt av leder av Hemnes ungdomsråd Marita Martinsen og tidligere leder av Prokuplje ungdomsråd Kristina Stamenkovic.

 

Kristina holdt talen i forbindelse med avdukingen. Hun fortalte om sitt forhold til Norge, og om sykkelprosjektet sitt «Med sykkel til frihet». Hun gjennomførte en sykkeltur fra Serbia, gjennom Europa, til Norge. Dette for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene, og bygdefolket som hjalp fangene. Hun ønsket også å minne oss om hvor viktig vennskap og solidaritet er – ikke minst i den verden vi lever i dag. Bygdefolket valgte å se fangene, se snudde seg ikke bort. Det er det som gjør en forskjell.

 

Etter avdukingen av den siste tavlen var det midtsommerfest på Korgfjellet. Den serbiske dansegruppen RAS, fra Oslo, danset oss på en flott måte inn i midtsommernatten. Deretter var det rømmegrøt og tenning av et stort Jonsokbål. For å feire lyset og vennskapet!

 

Markeringene var en verdig og flott manifestasjon på at historien ikke skal bli glemt – vennskapet skal utvikles og leve videre. Ikke minst vil det bli tatt vare på av alle de flotte ungdommene – både fra Serbia og Norge – som var med på minnemarkeringene denne flotte uken.

Til sist vil jeg få lov til å takke alle som var med på å hedre minnet om fangene, som møtte fram – fra Narvik i nord til Korgen/Osen i sør. Jeg vil også takke alle som på en eller annen måte hjalp til, slik at vi fikk gode og verdige arrangement. Tusen takk til dere!

 

Til sist: har du lyst til å bli medlem i Vennskapssambandet, så er du hjertelig velkommen! Medlemskap koster 200 for ungdom under 30 år, kr. 300 for dere over 30. Kontonummer: 4270.15.57543.

 

Bli med på å føre kontakten og vennskapet videre mot nye generasjoner! Tusen takk!

Rolf Fjellestad

Leder av Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan

[26.06.2017]
Arrangement i forbindelse med 75 årsmarkering

Under følger en oversikt over hvilke arrangement/markeringer som er meldt inn til Vennskapssambandet i forbindelse med at det er 75 år siden over 4200 jugoslaviske gutter og menn ble deportert til Norge under 2. verdenskrig. Over 2300 av dem omkom eller ble drept.

 

Ved å følge med i lokalpressen, så vil du kunne få vite mer nøyaktig om sted/tid for de enkelte arrangementene.

Er det noe du lurer på, så kan du også ta kontakt med oss i Vennskapssambandet:

Telefon 97099338

E-post rfjellestad@gmail.com

E-post post@njsamband.org

Vi håper at så mange som mulig vil delta på ett, eller flere arrangement.

Hovedarrangementet – Vennskapssambandet sin «Nasjonale markering» vil skje ved Korgfjellet - mellom kommunene Hemnes og Vefsn fredag 23. juni. Her lå det to fangeleirer, hvor til sammen 646 fanger omkom. 23. juni er akkurat på 75-årsdagen for da de første fangene kom til Osen og Korgen. Se egen informasjon om Hovedarrangmentet som blir lagt ut.

 

Oversikt:

14.06: Seminar om de jugoslaviske fangene og "Blodveien" - et samarbeid mellom Falstadsenteret og Vennskapssambandet.

http://falstadsenteret.no/hva-skjer/event/blodveien-seminar/

 

17.06. Markering i Bergen - Et samarbeid mellom Serbisk Riksforbund og Bergen kommune - Vennskapssambandet støtter arrangmentet. Se mer om arrangementet https://sites.google.com/site/serbiskriksfobund/home/nyheter-vesti/1942-2017-75godinaoddeportacijezatvorenikaiztadasnejugoslavijeunorvesku

 

17.06. Markering i Trondheim - på Moholt kirkegård - kl. 12:00

Samarbeid mellom Trondheim kommune og Vennskapssambandet

 

Fra 20. juni til 23. juni er det en rekke arrangement i Nordland. Frem til markeringen på Korgfjellet er det Nordland fylkeskommune som er ansvarlig arrangør, sammen med de aktuelle kommunene og Narviksenteret.

 

20.06. Narvik - Konferanse med tema: "Jugoslaviske fanger og deres minne" http://narviksenteret.no/…/75-ars-minnemarkering-jugoslavi…/

 

21.06. Minnemarkeringer i Narvik og Beisfjord

 

21.06. Minnemarkring på Fauske

 

22.06. Minnemarkering i Saltdal. Dette er lagt til krigskirkegården i Botn.

Her vil HM Kong Harald tale og legge ned krans, for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene

 

23.06. Nasjonal hovedmarkering for minnet om de jugoslaviske fangene. Vennskapssambandet har valgt å legg sin hovedmarkering til området rundt Korgfjellet på Helgeland. Dette i samarbeid med kommunene Vefsn og Hemnes. Her lå to fangeleirer - Osen og Korgen. I alt omkom 646 fanger i de to leirene.

Et eget skiltprosjekt - "Blodveien-prosjektet" skal avdukes denne dagen.

Blant annet vil 40 ungdommer fra Serbia og Norge være med på avdukingen. Dette som et sterkt symbol på at vennskapsbåndene som knyttet mellom fangene og bygdefolket under krigen lever i beste velgående, og vennskapet skal dyrkes og utvikles videre.

[10.06.2017]
Nasjonal markering fredag 23. juni for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene som ble deportert til Norge i 1942

Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan og kommunene Hemnes og Vefsn inviterer til «Nasjonal markering» for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene som ble deportert til Norge under 2. verdenskrig.

 

Skiltprosjektet «Blodveien» skal avdukes denne dagen. Prosjektet består av 6 skilt/tavler, som hver på sin måte forteller litt om historien til «Blodveien». «Blodveien» er en felles benevnelse på de ulike veianleggene i Norge, der de jugoslaviske fangene ble satt inn som slavearbeidere. Fra Karasjok i nord, via Ofoten, Salten og til Helgeland.

 

Vennskapssambandet har valgt å legge sin hovedmarkering av 75-årsminnet til Korgfjellet. 23. juni er det 75 år siden de første fangene kom til leirene i Osen (Vefsn kommune) og til Fagerlimoen/Korgen (Hemnes kommune). Over 4260 jugoslaviske fanger ble deportert til Norge av den nazistiske krigsmakten. Over 2360 av fangene omkom. I leirene ved Korgfjellet omkom 646 fanger.

 

Vennskapssambandet håper at så mange som mulig vil bli med på markeringen den 23. juni. Det er også flere andre minnemarkeringer/arrangement i forbindelse i ulike deler av Norge (se egen oversikt).

 

Program fredag 23. juni:

 

Kl. 12:00 Avduking av «Blodveien-tavle» ved minnesmerket i Osen

 

Kransenedlegging

 

Kl. 13:15 Avduking av «Blodveien-tavle» ved minnesmerket på Fagerlimoen (Korgen)

 

Kransenedlegging

 

Kl. 15:00 Visning av filmen «Blodveien» på Korgen samfunnshus (gratis inngang)

 

Kl. 17:00 Fredsmarsj fra Preikestolmoen. (Stedet ligger på nordsiden av fjellet.)

 

Alle som deltar på marsjen vil få en spesialdesignet «Blodveien-pin»

 

Kl. 18:00 Avduking av tavlen på toppen av Korgfjellet

 

Avdukingen vil blir foretatt av ungdommer fra Serbia og Norge

Kulturinnslag

 

Kl. 18:30 St. Hansfest på fjellet. For de som ikke har med seg niste, så blir det mulig å få

 

kjøpt mat og drikke på Korgfjellet Kro og Motell

 

kl. 19:30: Stort St. Hansbål tennes ved Fjellstua/Kroa på toppen av fjellet.

[10.06.2017]
1-5 av 33 Neste >>
Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland