www.njsamband.org Aktuelt Sø. 30. april 2017

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

«Blodveienprosjektet» har fått storslått gave fra Sparebankstiftelsen Helgeland

 «Blodveienprosjektet» får kr. 750.000.- i støtte for å realisere skiltprosjektet over Korgfjellet!

Sparebankstiftelsen Helgeland har bevilget kr. 750.000.- til Vennskapssambandet, slik at skilt- og dokumentasjonsprosjektet «Blodveien» kan bli gjennomført.

Onsdag 18. januar var det invitert til pressekonferanse på Hemnes rådhus i Korgen. Det var Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan (VNVB) som sammen med kommunene Vefsn og Hemnes hadde invitert presse og kringkasting, da den store nyheten skulle kunngjøres.

Øyvind Trønsdal – daglig leder i Sparebankstiftelsen, rådmann Amund Eriksen – Hemnes kommune, kommunestyremedlem I Vefsn/styremedlem i VNVB Jim Nerdal og leder av Vennskapssambandet Rolf Fjellestad møtte pressen.

- Gaven fra Sparebankstiftelsen gjør det nå mulig å få realisert prosjektet etter de opprinnelige planene, sier Rolf Fjellestad, leder i Sambandet. Det var nesten ikke til å tro da vi fikk meldingen fra Trønsdal. – Jubelen sto bokstavelig i taket!

- Fjellestad sier at arbeidet med prosjektet er i rute, og det planlegges avduking 23. juni i år. Da er det 75 år siden de første jugoslaviske fangene kom til Osen i Vefsn kommune, og til Fagerlimoen(Korgen) i Hemnes kommune.

- Den 23. juni vil det bli en større minnemarkering, der det vil bli invitert gjester både fra landene i det tidligere Jugoslavia og Norge. Det meste av programmet vil være klart i løpet av februar.

- Avduking av de nye skiltene vil bli en sentral del av programmet den 23. juni. Minst 7 ulike skilt, eller tavler vil bli satt opp på ulike steder langs veien over fjellet. Alle skiltene vil ha tekst og bilder, som skal fortelle ulike deler av den dramatiske historien til veien over fjellet.

- Det er en egen arbeidsgruppe som arbeider med skiltprosjektet. Her deltar representanter fra Vefsn kommune, Hemnes kommune, Hemnes historielag og Helgeland museum. Alle bidrar med en fantastisk innsats, men jeg har lyst til spesielt å nevne Jim Nerdal. Uten hans medvirkning og kompetanse hadde realiseringen av prosjektet hatt en langt tyngre vei å gå. Jim Nerdal har tidligere bl.a. vært leder av Vennskapssambandet i mange år, så en spesiell takk til Jim, sier styreleder

- Både på hjemmesiden og her på Facebook-siden til Sambandet vil vi informere mer om både «Blodveien-prosjektet» og minnemarkeringene som planlegges fremover. Dersom du ønsker mer informasjon, så kan du også ta kontakt med styret gjennom post@njsamband.org eller på telefon 970 99338.

[18.01.2017]
Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

Dette er overskriften på en artikkel som er skrevet av Torstein Finnbakk - det er en innholdsrik og beskrivende artikkel om de grusomhetene de jugoslaviske fangene ble utsatt for. Nederst er det en lenke til artikkelen - slik at du kan få lest den i sin helhet.

Sambandet vil takke Torstein Finnbakk for at han lar oss publisere denne på våre sider. Følg linken:

Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

 

29. oktober 1947 ble en 49 år gammel mann fra Drammen dømt til døden for å ha myrdet fire jugoslaviske krigsfanger i Korgen. Han var ikke den eneste nordmannen som drepte vergeløse fanger.

Drammenseren, som het Olaf Aleksander Gamborg Nilsen, var en av flere nordmenn som gjorde tjeneste i norske SS Vaktbataljon under tysk ledelse. Mange av disse nordmennene drepte forsvarsløse mennesker i krigsfangeleirene i Norge under 2. verdenskrig.

Før Olaf kom til Korgen-leiren i oktober 1942, hadde han tjenestegjort som fangevokter i en tilsvarende leir i Beisfjord sør for Narvik. I Beisfjord var i ett tilfelle 300 fanger skutt, fordi tyskerne fryktet for at de var smittet av flekktyfus. Etter fire måneder i Beisfjord-leiren var bare 150 av de opprinnelige 900 fangene i live. Disse ble flyttet til leirene i Osen og Korgen.

[06.11.2016]
Nasjonal markering – 75 år – for de jugoslaviske fangene

Neste år – i 2017 – er det 75 år siden de jugoslaviske fangene ble sendt til Norge. I alt deporterte tyskerene 4260 gutter og menn fra Jugoslavia til Norge. De ble sendt hit som slavearbeidere, de ble sendt hit for å dø - 2368 omkom, eller ble drept.

De første 900 fangene ankom Bergen med lastebåten Gotha den 14. juni 1942 – som en del av aksjon «Viking». Fra Bergen ble fangene sendt videre til flere steder i Norge – til ulike anlegg langs kysten og i innlandet – helt nord til Karasjok i Finnmark.

Det er svært viktig at denne dramatiske og svært triste historien ikke blir glemt. Neste år vil det bli minnemarkeringer på ulike steder rundt om i Norge. Etter hvert som vi får oversikt vil vi informere om de ulike arrangementene her på våre FB-sider og på hjemmesiden.

Styret i Vennskapssambandet har vedtatt at hovedmarkeringen neste år skal legges til Korgfjellet på Helgeland. Her lå det to fangeleirer, og her ble en del av «Blodveien» bygget. I forbindelse med veibyggingen over Vesterfjellet/Korgfjellet omkom 646 fanger. Markeringen vil være et samarbeid med kommunene Vefsn og Hemnes. Datoen er satt til fredag 23. juni – St.Hans-aften. Dette er 75-årsdagen for at de første fangene kom, både til Osen og Fagerlimoen.

Arrangementet vil ha status som «nasjonal markering». Det er tatt initiaitv til å invitere representater fra landene som tidligere utgjorde Jugoslavia, og fra det offisielle Norge. Informasjon om markeringene neste år vil bli lagt ut på våre sider, så snart vi vet mer.

Dersom det er noen som har informasjon om arrangement/markeringer i egen kommune/region, så hører vi gjerne fra deg/dere! post@njsamband.org – Telefon 97099338.

Rolf Fjellestad - leder

[06.11.2016]
Korgen sentralskole - lokalhistorie med Blodveien som tema

Hele ungdomstrinnet på Korgen sentralskole (ca. 90 elever) fikk høre om den dramatiske historien til veien over Korgfjellet - Blodveien. Veien ble delvis bygd av jugoslaviske gutter og menn fra 1942 - 44. Fangene ble internert i to leirer; i Osen (Vefsn kommune) og på Fagerlimoen i Korgen (Hemnes kommune). Totalt 646 fanger omkom/ble drept her under veibyggingen.

Det var en svært engasjert og lydhør gjeng med ungdommer som hørte på foredraget til Rolf Fjellestad, leder av Vennskapssambandet. Flere av ungdommene kunne fortelle om at de selv hadde fått fortalt historier om Blodveien av sine besteforeldre og andre voksne.

[09.10.2016]
Besøk ved minnesmerket i Osen, Vefsn

Den nye ordføreren i Gornji Milanovac, Dejan Kovacevic, har vært på sitt første besøk i sin norske vennskapskommune Vefsn. I løpet av noen hektiske dager besøkte ordføreren en rekke bedrifter og institusjoner i Vefsn. Vertskap for besøket var ordfører Jann-Arne Løvdahl. Det ble også tid til et besøk i Osen og Knutlia - der en av fangeleirene for de jugoslaviske krigsfangene lå under krigen. Dette var en del av Blodveien. I løpet av noen korte måneder i 1942/43 omkom over 650 jugoslaviske gutter og unge menn i forbindelse med veiarbeidet. Jim Nerdal fra Vennskspssambandet ga en kort orientering om denne delen av historien.

Dragan Markovic var med den nye ordføreren, både som guide og tolk. Elsa Wærum - en av de virkelige veteranene for vennskapsarbeidet, og leder av Vennskspssambandet Rolf Fjellestad møtte også den nye ordføreren fra Gornji Milanovac.

Ordførerne hedret minnet om de omkomne, ved å legge ned blomster ved minnesmerket i Osen.

[09.10.2016]
1-5 av 27 Neste >>
Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland