www.njsamband.org Aktuelt Fr. 23. juni 2017

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Arrangement i forbindelse med 75 årsmarkering

Under følger en oversikt over hvilke arrangement/markeringer som er meldt inn til Vennskapssambandet i forbindelse med at det er 75 år siden over 4200 jugoslaviske gutter og menn ble deportert til Norge under 2. verdenskrig. Over 2300 av dem omkom eller ble drept.

 

Ved å følge med i lokalpressen, så vil du kunne få vite mer nøyaktig om sted/tid for de enkelte arrangementene.

Er det noe du lurer på, så kan du også ta kontakt med oss i Vennskapssambandet:

Telefon 97099338

E-post rfjellestad@gmail.com

E-post post@njsamband.org

Vi håper at så mange som mulig vil delta på ett, eller flere arrangement.

Hovedarrangementet – Vennskapssambandet sin «Nasjonale markering» vil skje ved Korgfjellet - mellom kommunene Hemnes og Vefsn fredag 23. juni. Her lå det to fangeleirer, hvor til sammen 646 fanger omkom. 23. juni er akkurat på 75-årsdagen for da de første fangene kom til Osen og Korgen. Se egen informasjon om Hovedarrangmentet som blir lagt ut.

 

Oversikt:

14.06: Seminar om de jugoslaviske fangene og "Blodveien" - et samarbeid mellom Falstadsenteret og Vennskapssambandet.

http://falstadsenteret.no/hva-skjer/event/blodveien-seminar/

 

17.06. Markering i Bergen - Et samarbeid mellom Serbisk Riksforbund og Bergen kommune - Vennskapssambandet støtter arrangmentet. Se mer om arrangementet https://sites.google.com/site/serbiskriksfobund/home/nyheter-vesti/1942-2017-75godinaoddeportacijezatvorenikaiztadasnejugoslavijeunorvesku

 

17.06. Markering i Trondheim - på Moholt kirkegård - kl. 12:00

Samarbeid mellom Trondheim kommune og Vennskapssambandet

 

Fra 20. juni til 23. juni er det en rekke arrangement i Nordland. Frem til markeringen på Korgfjellet er det Nordland fylkeskommune som er ansvarlig arrangør, sammen med de aktuelle kommunene og Narviksenteret.

 

20.06. Narvik - Konferanse med tema: "Jugoslaviske fanger og deres minne" http://narviksenteret.no/…/75-ars-minnemarkering-jugoslavi…/

 

21.06. Minnemarkeringer i Narvik og Beisfjord

 

21.06. Minnemarkring på Fauske

 

22.06. Minnemarkering i Saltdal. Dette er lagt til krigskirkegården i Botn.

Her vil HM Kong Harald tale og legge ned krans, for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene

 

23.06. Nasjonal hovedmarkering for minnet om de jugoslaviske fangene. Vennskapssambandet har valgt å legg sin hovedmarkering til området rundt Korgfjellet på Helgeland. Dette i samarbeid med kommunene Vefsn og Hemnes. Her lå to fangeleirer - Osen og Korgen. I alt omkom 646 fanger i de to leirene.

Et eget skiltprosjekt - "Blodveien-prosjektet" skal avdukes denne dagen.

Blant annet vil 40 ungdommer fra Serbia og Norge være med på avdukingen. Dette som et sterkt symbol på at vennskapsbåndene som knyttet mellom fangene og bygdefolket under krigen lever i beste velgående, og vennskapet skal dyrkes og utvikles videre.

[10.06.2017]
Nasjonal markering fredag 23. juni for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene som ble deportert til Norge i 1942

Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan og kommunene Hemnes og Vefsn inviterer til «Nasjonal markering» for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene som ble deportert til Norge under 2. verdenskrig.

 

Skiltprosjektet «Blodveien» skal avdukes denne dagen. Prosjektet består av 6 skilt/tavler, som hver på sin måte forteller litt om historien til «Blodveien». «Blodveien» er en felles benevnelse på de ulike veianleggene i Norge, der de jugoslaviske fangene ble satt inn som slavearbeidere. Fra Karasjok i nord, via Ofoten, Salten og til Helgeland.

 

Vennskapssambandet har valgt å legge sin hovedmarkering av 75-årsminnet til Korgfjellet. 23. juni er det 75 år siden de første fangene kom til leirene i Osen (Vefsn kommune) og til Fagerlimoen/Korgen (Hemnes kommune). Over 4260 jugoslaviske fanger ble deportert til Norge av den nazistiske krigsmakten. Over 2360 av fangene omkom. I leirene ved Korgfjellet omkom 646 fanger.

 

Vennskapssambandet håper at så mange som mulig vil bli med på markeringen den 23. juni. Det er også flere andre minnemarkeringer/arrangement i forbindelse i ulike deler av Norge (se egen oversikt).

 

Program fredag 23. juni:

 

Kl. 12:00 Avduking av «Blodveien-tavle» ved minnesmerket i Osen

 

Kransenedlegging

 

Kl. 13:15 Avduking av «Blodveien-tavle» ved minnesmerket på Fagerlimoen (Korgen)

 

Kransenedlegging

 

Kl. 15:00 Visning av filmen «Blodveien» på Korgen samfunnshus (gratis inngang)

 

Kl. 17:00 Fredsmarsj fra Preikestolmoen. (Stedet ligger på nordsiden av fjellet.)

 

Alle som deltar på marsjen vil få en spesialdesignet «Blodveien-pin»

 

Kl. 18:00 Avduking av tavlen på toppen av Korgfjellet

 

Avdukingen vil blir foretatt av ungdommer fra Serbia og Norge

Kulturinnslag

 

Kl. 18:30 St. Hansfest på fjellet. For de som ikke har med seg niste, så blir det mulig å få

 

kjøpt mat og drikke på Korgfjellet Kro og Motell

 

kl. 19:30: Stort St. Hansbål tennes ved Fjellstua/Kroa på toppen av fjellet.

[10.06.2017]
Invitasjon til seminar 14. juni på Falstadsenteret

OM SEMINARET OM FALSTADSENTERET

 

I 1941 etablerte tyske nazister SS

 

Strafgefangenlager Falstad i den lille bygda

Ekne i Nord-Trøndelag. Fangeleiren tok i bruk

en murbygning som siden 1920-tallet hadde

tilhørt Falstad skolehjem. I krigsårene satt mer

enn 4200 mennesker i fangenskap på Falstad.

Stiftelsen Falstadsenteret har siden 2006

holdt til i den tidligere leirens hovedbygning.

Falstadsenteret er i dag minnested, museum og

studiesenter. Fangehistorie fra andre verdenskrig,

menneskerettigheter og demokrati er sentrale

temaer i senterets virksomhet.

Seminaret er gratis

Lunsj 100,-

Middag med dessert og kaffe 250,-

Overnatting

Enkeltrom: 690,- inkl frokost

Dobbeltrom 790,- inkl frokost

 

PROGRAM

 

12.30 Lunsj

13.15 Seminarstart med foredrag og omvisning på

Falstadsenteret.

15.30 Markering med kransnedleggelse på minnesmerket

for de jugoslaviske fangene som ble henrettet i

Falstadskogen.

16.30 Kaffe og kake

17.00 Foredrag Michael Stokke: Jugoslaviske fanger i Norge

1942–1945

18.00 Innlegg fra Vennskapssambandet Norge–Vest-Balkan

19.30 Middag

 

Blodveien er flere veianlegg i Nord-Norge bygget av

 

jugoslaviske fanger under 2. verdenskrig, blant annet over

Korgfjellet i Nordland. Falstadsenteret arrangerer 14. juni et

seminar for å markere at det er 75 år siden de første jugoslaviske

krigsfangene kom til Norge.

 

Den 14. juni 1942 kom de første jugoslaviske krigsfangene

 

til Norge. De fleste ble sendt nordover for å jobbe på

infrastrukturprosjekt i Nordland og Finnmark, og det antas

at mer enn 2360 av fangene døde i løpet av krigsårene. SS

Strafgefangenenlager Falstad var under 2. verdenskrig en av

norges største fangeleirer. Over 4200 fanger fra 15 nasjoner

satt fengslet på Falstad. Mer enn 70 jugoslaviske fanger ble

henrettet i Falstadskogen i 1942–43.

 

Ring 74 02 80 40

eller send en epost til

post@falstadsenteret.no

Dato: 14. juni 2017

 

Sted: Falstadsenteret,

Falstadvegen 59, 7624 Ekne

Tidspunkt: 12:30–18:00

www.falstadsenteret.no

[16.05.2017]
«Blodveienprosjektet» har fått storslått gave fra Sparebankstiftelsen Helgeland

 «Blodveienprosjektet» får kr. 750.000.- i støtte for å realisere skiltprosjektet over Korgfjellet!

Sparebankstiftelsen Helgeland har bevilget kr. 750.000.- til Vennskapssambandet, slik at skilt- og dokumentasjonsprosjektet «Blodveien» kan bli gjennomført.

Onsdag 18. januar var det invitert til pressekonferanse på Hemnes rådhus i Korgen. Det var Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan (VNVB) som sammen med kommunene Vefsn og Hemnes hadde invitert presse og kringkasting, da den store nyheten skulle kunngjøres.

Øyvind Trønsdal – daglig leder i Sparebankstiftelsen, rådmann Amund Eriksen – Hemnes kommune, kommunestyremedlem I Vefsn/styremedlem i VNVB Jim Nerdal og leder av Vennskapssambandet Rolf Fjellestad møtte pressen.

- Gaven fra Sparebankstiftelsen gjør det nå mulig å få realisert prosjektet etter de opprinnelige planene, sier Rolf Fjellestad, leder i Sambandet. Det var nesten ikke til å tro da vi fikk meldingen fra Trønsdal. – Jubelen sto bokstavelig i taket!

- Fjellestad sier at arbeidet med prosjektet er i rute, og det planlegges avduking 23. juni i år. Da er det 75 år siden de første jugoslaviske fangene kom til Osen i Vefsn kommune, og til Fagerlimoen(Korgen) i Hemnes kommune.

- Den 23. juni vil det bli en større minnemarkering, der det vil bli invitert gjester både fra landene i det tidligere Jugoslavia og Norge. Det meste av programmet vil være klart i løpet av februar.

- Avduking av de nye skiltene vil bli en sentral del av programmet den 23. juni. Minst 7 ulike skilt, eller tavler vil bli satt opp på ulike steder langs veien over fjellet. Alle skiltene vil ha tekst og bilder, som skal fortelle ulike deler av den dramatiske historien til veien over fjellet.

- Det er en egen arbeidsgruppe som arbeider med skiltprosjektet. Her deltar representanter fra Vefsn kommune, Hemnes kommune, Hemnes historielag og Helgeland museum. Alle bidrar med en fantastisk innsats, men jeg har lyst til spesielt å nevne Jim Nerdal. Uten hans medvirkning og kompetanse hadde realiseringen av prosjektet hatt en langt tyngre vei å gå. Jim Nerdal har tidligere bl.a. vært leder av Vennskapssambandet i mange år, så en spesiell takk til Jim, sier styreleder

- Både på hjemmesiden og her på Facebook-siden til Sambandet vil vi informere mer om både «Blodveien-prosjektet» og minnemarkeringene som planlegges fremover. Dersom du ønsker mer informasjon, så kan du også ta kontakt med styret gjennom post@njsamband.org eller på telefon 970 99338.

[18.01.2017]
Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

Dette er overskriften på en artikkel som er skrevet av Torstein Finnbakk - det er en innholdsrik og beskrivende artikkel om de grusomhetene de jugoslaviske fangene ble utsatt for. Nederst er det en lenke til artikkelen - slik at du kan få lest den i sin helhet.

Sambandet vil takke Torstein Finnbakk for at han lar oss publisere denne på våre sider. Følg linken:

Da nordmenn myrdet fanger i Korgen

 

29. oktober 1947 ble en 49 år gammel mann fra Drammen dømt til døden for å ha myrdet fire jugoslaviske krigsfanger i Korgen. Han var ikke den eneste nordmannen som drepte vergeløse fanger.

Drammenseren, som het Olaf Aleksander Gamborg Nilsen, var en av flere nordmenn som gjorde tjeneste i norske SS Vaktbataljon under tysk ledelse. Mange av disse nordmennene drepte forsvarsløse mennesker i krigsfangeleirene i Norge under 2. verdenskrig.

Før Olaf kom til Korgen-leiren i oktober 1942, hadde han tjenestegjort som fangevokter i en tilsvarende leir i Beisfjord sør for Narvik. I Beisfjord var i ett tilfelle 300 fanger skutt, fordi tyskerne fryktet for at de var smittet av flekktyfus. Etter fire måneder i Beisfjord-leiren var bare 150 av de opprinnelige 900 fangene i live. Disse ble flyttet til leirene i Osen og Korgen.

[06.11.2016]
1-5 av 30 Neste >>
Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland