www.njsamband.org Kontakt oss On. 15. aug. 2018

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Forespørsel / innmelding

 

Her kan du sende oss informasjon, forespørsler eller beskjeder. Her kan du også melde deg inn i foreningen. Jo flere medlemmer, jo større gjennomslag og jo mer effektivt kan vi drive organisasjonen. Derfor er du hjertelig velkommen som medlem!

 

Fra:
Epost:
Adresse:
Telefon:
Melding:
 
Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland