www.njsamband.org Aktuelt On. 15. aug. 2018

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Nasjonal markering fredag 23. juni for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene som ble deportert til Norge i 1942
10.06.2017 08:55
Aktuelt >
Tilbake
Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland