www.njsamband.org Styret On. 15. aug. 2018

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Styret 2016-2018

Leder - Rolf Fjellestad (ny) Hemnes

Nestleder/sekretær - Franziska Wika (gv) Vefsn

Kasserer - Bjørn Davidsen (ny) Hattfjelldal

Styremedlem - Jim Nerdal (ny) Vefsn

Styremedlem - Harald Fåkvam (gv) Vefsn

Vara - Peggy Davidsen (ny) Hattfjelldal

Valgkomité: Ida Melhus (Leder) (ny)

Elsa Margrethe Wærum (ny)

Knut Solberg (ny)

 

Styret 2014-2016

 

Leder: Wenche Malmedal (gj.v) (Trondheim)

Økonomiansvarlig: Harald Hegle (gj.v) (Trondheim)

Sekretær: Ida Melhuus (ny) (Trondheim)

Styremedlem: Franziska Wika (gj.v) (Vefsn)

Harald Fåkvam (ny) (Vefsn)

Vara: Anne-Kristine Bastholm (Vefsn)

 

Arbeidsutvalg: Wenche Malmedal, Harald Hegle, Ida Melhuus

 

Revisor: Harald Mårnes 

 

Valgkomité: Arild Smolan - leder

Rolf Fjellestad

Sissel Torgersen

 

Styret 2012-2014

 

Leder: Wenche Malmedal, Trondheim (gj.v.)

Nestleder: Rolf Fjellestad, Hemnes (gj.v.)

Sekretær: Franziska Wika, Vefsn (ny)

Økonimiansvarlig: Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal (ny)

Styremedlem: Marit M. Markovic Westum, Trondheim (gj.v.)

Styremedlem: Harald Hegle, Trondheim (ny)

Styremedlem: Anne-Kristine Bastholm, Vefsn (ny)

Varamedlemmer: Roger Jenssen, Ørland (gj.v.)

Knut Ring, Ørland (gj.v.) og

Ingvald Løge. Ørland (ny)

 

 

Fra venstre: Ragnar Jenssen, Ørland, Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal, Franziska Wika, Vefsn, Marit Milica Markovic Westum, Trondheim, Wenche Malmedal, Trondheim, Anne-Kristine Bastholm, Vefsn og Rolf Fjellestad, Hemnes. Harald Hegle, Trondheim var ikke til stede. Foto: Anne Kristine Bastolm


Styreleder: Wenche Malmedal
Sykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Bosatt på Bakklandet i Trondheim. Har jobbet med utdanningsprosjekter i Serbia og Bosnia siden 2001 og har gjennom det arbeidet blitt engasjert i Sambandet
Teglbrennerveien 7A, 7013 Trondheim
Mobil + 47 97642156
wenche.malmedal(et)hist.no

Nestleder: Rolf Fjellestad
Ass.rådmann/personalsjef i Hemnes kommune, Nordland
Har ansvar for kommunens vennskapsarbeid med Prokuplje kommune i Serbia
Sjåtøfta 43, 8646 Korgen
Mobil + 47 97099338
rfjellestad(et)gmail.com

Sekretær: Fanziska Wika
Pianist i Vefsn-Ensemblet, lærer i kulturskolen og Mosjøen videregående skole. Leder i Mosjøen orkesterforening og medorganisator av Toppen Internasjonale Sommermusikkskole. Nettsideansvarlig for Vennskapsambandet.
Postboks 205
8651 Mosjøen
          Mobil: 41511939
          franziska(et)wika.no

 

Økonomiansvarlig:
Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal
Skolefaglig ansvarlig i Hattfjelldal kommune. Har ansvaret for samarbeidet med vår   vennskapskommune, Vrnjacka Banja i Serbia.
Adresse Elgstien 6
8690 Hattfjelldal.
Tlf. 958 65 219.
epost: bjordavi(et)gmail.com

Styremedlemmer:

Marit Milica Markovic Westum
Kjøkkenkoordinator Senterkjøkken/kantine Nidaros DPS Mat og Cafe
Far kom til Norge som Partisan under 2.Verdenskrig. Han er fra Obrenovac i Serbia. Han ble tatt til fange og sendt til Norge på slavearbeid. Han overlevde oppholdet, traff min mor som er Norsk, og giftet seg med henne.
Har leilighet i Igalo Montenegro og gleder seg over gode dager der nede.
Mellomila 64, 7018 Trondheim
Mobil +47 90150617
marit.westum(et)stolav.no

Anne-Kristine Bastholm, Vefsn
Pensjonert journalist i Helgeland Arbeiderblad. Opptatt av samarbeid Norge - tidligere Jugoslavia og Vefsn - Gornji Milanovac siden første besøk i 1986.
Adr.: Lagmanns gt 31, 8657 Mosjøen
Tlf. +47 41620139annik(et)odden.org

 

Harald Hegle, Trondheim
          Fylkesdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ansvar for økonomi og samferdsel.
Bosatt i     Trondheim og gift med serber siden 1978! Har mange venner både i Serbia og Kroatia. Har vært i landene mange ganger både før og etter oppløsningen.
          Skyåsveien 1, 7052 Trondheim

Tlf.911 35 969

 

harald.hegle(et)stfk.no

 


Varamedlemmer:

Ragnar Jenssen
Prosjektmedarbeider i Ørland kommune. Leder av kulturavd. i Ørland kommune 1980-2009.
Medvirket til oppstart og drift av Partisanmarsjen 1978-87, herunder kontakt med daværende Jugoslavia, spesielt med Zagreb. Kanalisering av norsk teknisk og økonomisk bistand ifm bygging av Vennskapshuset 1985-87.
Dr Mjaalands vei 21, 7140 Opphaug
Mobil +47 41504339
ragnar.jenssen(et)orland.kommune.no


Knut Ring
Dr Mjaalands vei 25, 7140 Opphaug
Mobil +47 90649130
knut.ring(et)orland.kommune.no

 

          Ingvald Løge. Ørland
Pensjonert hotellbestyrer sammen med kona mi -Turid på.daværende Ørland Turistheim - sener til oppnådd pensj.alder: hotellvert på Ørland Kysthotell.
Korsanger i Bel Canto, felegnikker i "Heint som d høve" - turistvert/guide på Ørland.
Ørlandet
Ove Bjelkes gt.2
Mob: 97170996
isloge(et)broadpark.no
 

Valgkomité

 

Mildrid Johanne Søbstad

Sandgt 4, 8661 Mosjøen

Mobil. +47 48001117

mildrid.sobstad(et)vefsn.kommune.no

 

Arild Smolan

Skoganveien 1, 7300 Orkanger

Tlf. +47 91376675

arild.smolan(et)hist.no

 

Elsa Wærum

Sjåtøfta 10, 8646 KORGEN

Tlf.: 75 19 12 47

Mobil 97 64 71 96

elswa(et)monet.no

 

 

Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland