www.njsamband.org Vennskapskommuner On. 15. aug. 2018

Vennskapssambandet Norge - Vest-Balkan

Org.nummer  993073091
Bank 4270.15.57543

 

Styreleder:
Rolf Fjellestad

+47 970 99 338

 

post@njsamband.org

Vennskapskommuner

 

På 1960 og 1970 tallet ble det etablert flere vennskapskommuneforbindelser, og etableringen av Norsk Jugoslavisk Samband og Jugoslavisk-Norsk Samband i februar 1969 bidro sterkt til dette. I Norge hadde man med basis i Trondheim hatt en vennskapsforening – Norsk-Jugoslavisk Samband, Trøndelag siden 1966 (stiftet 26. oktober 1966). På denne foreningens landsmøte 26. februar 1969 ble det vedtatt å sløyfe tilføyelsen Trøndelag, og den landsdekkende forening var et faktum. Jugoslavisk-Norsk Samband var da allerede stiftet på et møte i Nis den 9. februar samme år. Se for øvrig under Historikk.

 

I dag er det svært ulikt nivå på Vennskapskommunesamarbeidet – fra det svært omfattende og tette og til at kontakten er helt død.

 

Aktive vennskapskommuneforbindelser

 

Narvik kommune - Kikinda i Serbia
Fauske kommune - Melenci i Serbia
Saltdal kommune - Niš i Serbia
Hemnes kommune - Prokuplje i Serbia
Vefsn kommune - Gornji Milanovac i Serbia
Levanger kommune - Herceg Novi i Montenegro
Buskerud fylkeskommune - Obrenovac i Serbia
Orkdal kommune - Mostar i Bosnia og Hercegovina
Sund kommune - Konjic i Bosnia og Hercegovina
Bjugn kommune - Piran i Slovenia
Ørland kommune - Samobor i Kroatia
Ørland kommune - Koceljeva i Serbia
Hattfjelldal kommune - Vrnjacka Banja i Serbia

 

”Hvilende” vennskapskommuneforbindelser

 

Oslo kommune - Beograd i Serbia
Trondheim kommune - Split i Kroatia
Tromsø kommune - Zagreb i Kroatia
Alstahaug kommune - Podravska Slatina i Kroatia
Rana kommune - Sisak i Kroatia
Leksvik kommune - Sokolac i Bosnia og Hercegovina

 

Vennskapssambandet har som målsetning å påvirke til at den ”hvilende” kontakten kommer i gang igjen, samtidig som vi vil bidra til å få etablert nye vennskapskommuneforbindelser. Vi har registrert stor interesse fra flere kommuner bl.a. i Makedonia og Slovenia, og dersom det er kommuner som ønsker å knytte forbindelser – så kan man ta kontakt med oss.

Vennskapssambandet Norge ? Vest-Balkan styrker og utvikler vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia
web: info helgeland